Lectura de matrícules

Entrada i sortida de vehícles · Llistes blanques i negres · Calendari programable · Control d'accessos autònom

Lectura i reconeixement de matrícules

Els sistemes de reconeixement de matrícules són imprescindibles per a la gestió en pàrquings o el control d'entrada i sortida de vehicles en àrees restringides. Òbviament ens serveixen per disposar d'un control i registre que ens permet associar les imatges de les matrícules a la gravació de les imatges.

Com funciona?

Dins de la gamma de productes de HIKVISION (sent Wigilan partner oficial) disposem de diverses maneres de realitzar el reconeixement de matrícules diferenciant fins a 3 mètodes diferents:

 • Mitjançant una càmera (Control d'accessos bàsic per vídeo)
 • Mitjançant un càmera i un NVR (Sistema recomanat per a gestió i gravació de matrícules)
 • Mitjançant una càmera, un NVR i el programari IVMS-5200 (Sistema per gestió i gravació de matrícules amb gestió remota mitjançant programari IVMS-5200)

Qué podem fer?

 • Podem establir llistes blanques i negres:
  Podem realitzar accions concretes davant les matrícules registrades en aquestes llistes. La gestió de les mateixes és molt simple ja que només cal descarregar de la pròpia càmera una taula en la qual omplirem les dades alfanumèriques de les matrícules. Davant la detecció o reconeixement d'algunes de les matrícules d'aquestes llistes podem generar notificació al centre de control, activar o desactivar el relé de sortida de la pròpia càmera o pujar la imatge de la detecció a un FTP.
 •  
 • Calendari programable:
  Aquest tipus d'accions més poden ser realitzades o activades en base a un calendari programable.
 •  
 • Impressió d'hora i data:
  Dins de les captures de les matrícules podem establir la impressió de text com l'hora i data, el nombre de cambra o el número de matrícula fins i tot establir l'ordre d'aparició.
 •  
 • Visualització en temps real les captures amb text associat:
  Entrant en la configuració de la pròpia càmera a través de navegador web podem fins i tot visualitzar en temps real les captures amb la imatge i text associats i el país d'origen de la matrícula.
 •  
 • Control d'accessos autònom:
  Mitjançant el sistema de reconeixement de cambra podem realitzar un control d'accessos totalment autònom sense necessitat d'enregistrament amb possibilitat d'horaris de funcionament i amb la possibilitat d'accionament de relé per a l'obertura de portes / barreres però sense la possibilitat d'establir emmagatzematge de vídeo al tractar-se d'una càmera autònoma. Aquest tipus de sistema és ideal quan tan sols pretenem fer-lo servir com un control d'accessos convencional gestionat pel reconeixement de matrícules mitjançant un sistema de vídeo.
Vigilancia Municipal
Vigilancia Municipal
Vigilancia Municipal

Control en l'entrada d'urbanitzacions i municipis

 • Reducció dels fets delictius
  Es redueixen a curt termini amb quantificacions d’entre el 35% i el 65%. En poc temps augmenta la sensació de seguretat i la tranquil·litat del municipi.
 • Tecnologia HIKVISION
  Apropem la darrera tecnologia al seu municipi amb la integració de les solucions en un únic i senzill sistema; i l’acompanyem durant tot el projecte amb formació i suport tècnic.
 • Rendibilitat de la inversió
  Es maximitza i optimitza l’eficiència de la plantilla dels cossos policials per un preu molt inferior al cost d’un agent o a la despesa en mitjans operatius tradicionals.